Zadaj sobie pytanie

Gdzie tankujesz samochód?

Gdzie kupujesz artykuły spożywcze?

Gdzie kupujesz odzież?

W jakiej sieci jest zarejestrowany telefon,z którego korzystasz?

Tych przykładów jest mnóstwo. Jak widzisz, i tak kupujesz w sieci,ale zastanów się, czy
kupując tam,zarabiasz?

Ludzie zauważają produkty: chemię gospodarczą lub kosmetyki czy usługi telekomu-
kacyjne. Nie zdają sobie sprawy z tego że samo w sobie nie jest to biznesem. Może
ci się wydawać,że osoba działająca w marketingu sieciowym powinna sprzedawać
i prezentować produkrty.Otóż nie. Prawdziwy biznes nie zależy od produktu, ale od sieci,
przez którą ten produkt przechodzi. Ludzie nie zauważają sieci (np.sieci elektroenerge-
tycznej), tylko produkty ( żarówkę w każdym domu) .Podkreślamy raz jeszcze,to właśnie
w sieci, którą zbudujesz,tkwią najwieksze pieniądze.

W MLM nie produkujesz towarów-tworzysz ich sieć dystrybucji.Siła nie tkwi w produk-
cie,siła tkwi w sieci. zarabiasz pieniądze proporcjonalnie do wartości produktów,które
przechodzą przez sieć.Im wiecej użytkowników,tym wieksza wartość sieci.Budowanie
sieci sprowadza się do przekazywania informacji o niej innym osobom.Znajdź partnera,
który zrobi to,co ty.

Prześledźmy to na przykładach.Sprawdźmy jak dużą sieć możesz zbudować pracując
z dwoma,trzema lub pięcioma osobami:

Na starcie jesteś sam i z pomocą sponsora wprowadzasz dwóch nowych partnerów.Twój
zespół to TY i dwie osoby.Pomagasz im zrobić to samo i każdy z nich wprowadza dwóch
partnerów.W kolejnym poziomie są 4 nowe osoby.Będzie się to rozwijać według następu-
jącego schematu:

FuturoNetwork_MarketingPlan_(PL)

2 osoby
4 osoby
8 osób
16 osób
32 osoby itd.

Na tym przykładzie pracujesz tylko z 2 powaznymi osobami.Sprawdźmy co się wyda-
rzy kiedy będziesz pracować z 3 poważnymi osobami:

  

3 osoby

9 osób
27 osoby
81 osób
243 osoby itd.

Zauważ,że między pierwszym a drugim schematem,różnica w ilości osób w piątym pozio-
mie to aż 211 osób. Wynika to TYLKO z tego, że każdy wprowadził o jedną poważną osobę
więcej.

Kolejny schemat pokazuje, co się wydarzy,pracując z 5 poważnymi osobami:

5 osób
25 osób
125 osób
625 osób
3125 osób itd.

Sumując osoby z każdego poziomu, łącznie w Twojej sieci znajduje się 3905 osób.
Zakładając , że każdy w sieci kupi produkty za 100 zł w skali miesiąca, Twoja sieć wygeneru-
je nastepujące obroty : 3905 osób x 100 zł = 390 500 zł. A pracujesz TYLKO z 5 osobami.

Powyższy przykład pokazuje jak powstaje gigantyczna sieć,która generuje wielkie przy-
chody, a tym samym Twoje zarobki.

 

JAKI JEST KOLEJNY
KROK?

Informacje, z którymi się zapoznałeś do tej pory,przygotowały cię do kolejnego kro-
ku.Jest nim indywidualne spotkanie z osobą,która przedstawi ci mozliwości zarabiania
w branży MLM z konkretną firmą. Odbędzie się ono w kawiarni i potrwa około 30 minut.
Chcemy,żebyś poznał ten biznes w najbardziej profesjonalny sposób,dlatego na spotka-
niu twój znajomy zrobi to wspólnie z osobą która ma wiedzę i doświadczenie.

Celem tego spotkania bedzie bliższe zaznajomienie cię z firmą,produktami i możli-
wościami zarabiania pieniedzy.Obecność w tym miejscu stwarza szanse i możliwości.
Tam podejmiesz najlepszą dla siebie decyzję.
Dziękujemy,do zobaczenia!

Dziękujemy wszystkim tym,którzy byli
zaangażowani w tworzenie tej książki.

Dziękujemy również tym,
którzy swoimi działaniami i rezultatatami
aktywnie promują branżę MLM.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.